1)

سنجش اثر پژوهشي در علوم پزشكي :الگوها و روش ها

پديدآور: جمالي مهموئي، حميدرضا،
ناشر: فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران
سال نشر: 1391
1399/12/12
2)

هم تراز داوري: "كارشناسي طرح ها و برنامه هاي پژوهش توسط صاحب نظران "

پديدآور: گادلي ، فيونا
ناشر: مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور
سال نشر: 1383
1399/12/12
فهرست