1)

مراسم توديع و معارفه د رمعاونت تحقيقات و فناوري

مراسم توديع و معارفه معاونين سابق و جديد در معاونت تحقيقات و فناوري در روز يكشنبه 1401/01/14 در سالن توسعه معاونت آموزشي با حضور مسئولين ستادي و همكاران درواحد پرديس برگزار گرديد . در اين مراسم طي حكمي ازطرف رئيس دانشگاه آقاي دكتر عباس ملكي بعنوان معاونت تحقيقات و فناوري منصوب و از خدمات ارزنده و صادقانه آقاي دكتر كفاشيان تقدير بعمل آمد. ضمن آرزوي سلامتي و موفقيت براي همه عزيزان و مسئولين محترم پيشرفت همه اين عزيزان را از خداوند منان خواستاريم.
1401/1/14
2)

تبريك ماه مبارك رمضان

ساحل دلت را به خدا بسپار خودش قشنگ ترين قايق را برايت ميسازد. ماه بخشش گناهان بر همه مبارك باد.
1401/1/14
فهرست