1)

تسليت رحلت بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران

فرا رسيدن 14 خرداد سالروز درگذشت معمار كبير انقلاب امام خميني (ره) برهمه مسلمين جهان و مردم شريف ايران تسليت و تعزيت باد. آري امام خيني زنده است تا اميد زنده است تا حركت و نشاط هست و تا جهاد و مبارزه است او شبنم پاكي بودكه پاكيش هميشه به ياد گلبرگها خواهد ماند.
1401/3/11
2)

انتصاب در كتابخانه مركزي

طي حكمي از طرف معاونت محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه جناب آقاي دكتر مصطفي شنبه زاده به عنوان سرپرست كتابخانه مركزي انتخاب و از زحمات آقاي دكتر سيد عباس ميرزايي مدير سابق كتابخانه تقدير و تشكر بعمل آمد. ضمن آرزوي سلامتي و تندرستي براي هر دوي ايشان در تمامي مراحل زندگي موفقيت و پيشرفت د راجراي امورا ت محوله را از خداوند متعال خواستاريم
1401/3/7
فهرست